Filters
Zoom in
Zoom uit
Info
Open kaart

Ministerie van I en M

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een vlotte doorstroming in een goed ingerichte, schone en veilige omgeving. Het ministerie werkt aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water.

Beter Benutten
De mobiliteit in Nederland blijft groeien. Als distributieland blijft het daarom nodig om te investeren in een robuuste infrastructuur om zo onze steden bereikbaar te houden. We kunnen de groei van mobiliteit echter niet langer alleen opvangen met meer infrastructuur. De hoeveelheid en soort mobiliteit verandert bovendien, door toenemende verstedelijking, verduurzaming en innovatieve informatisering. Daarom kiezen we naast bouwen ook voor oplossingen die gericht zijn op betere benutting van de beschikbare infrastructuur en op het faciliteren van ander reisgedrag, bijvoorbeeld spitsmijden, niet reizen of kiezen voor ander vervoermiddel. Een leefbaar, bereikbaar en veilig Nederland. Daar werkt IenM aan.

Duurzaam Doen
In Nederland zijn al heel veel duurzame initiatieven, klein en groot. Deze initiatieven dragen bij aan een duurzame wereld. Een wereld, waar onze kinderen en hun kinderen op een veilige, gezonde en fijne manier kunnen wonen, werken en recreëren.

Hoe meer consumenten duurzaam eten, kopen, reizen en met hun afval en energie omgaan, hoe meer (duurzame) impact dit heeft. Zo werken we aan een leefbare en veilige omgeving met een schone lucht, minder CO2-uitstoot en voldoende grondstoffen.

Het programma Duurzaam Doen, een initiatief van Natuur & Milieu, Milieu Centraal en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, wil samen met anderen de duurzame keuze voor de consument relevant, leuk en makkelijk maken. Daarom werkt Duurzaam Doen samen met een heel aantal andere organisaties: de supporters van Duurzaam Doen.