Filters
Zoom in
Zoom uit
Info
Open kaart

Oproep aan gemeenten: de aanmelding voor de Autodeel Award is geopend!

Natuur & Milieu organiseert de Autodeel Award 2017 voor gemeenten; wie bereikt de meeste versnelling in autodelen?

Vorig jaar reikte Natuur & Milieu in samenwerking met CROW-KpVV en het Ministerie van I&M de Autodeel Award 2016 uit aan de gemeente Den Haag. 29 gemeenten dongen toen mee naar de Autodeel Award; een Award voor de gemeente die het autodelen het meest versnelt.

Voordelen autodelen
Minder auto’s op straat en minder autokilometers – en daarmee minder uitstoot van CO2 en luchtverontreinigende stoffen- zijn enkele voordelen van autodelen. Gemeenten kunnen bij het bevorderen van autodelen een stimulerende rol spelen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeerbeleid. Worden er elektrische auto’s gedeeld dan levert dat nog extra milieuwinst op.

Wie wint de Autodeel Award 2017?
Ook dit jaar organiseert Natuur & Milieu de Autodeel Award voor gemeenten. We roepen gemeenten op te laten zien wat ze afgelopen jaar gedaan hebben om het autodelen te versnellen. Dat kan zijn met informatievoorziening, aanpassingen in het beleid of bijvoorbeeld met pilots. Met de goede voorbeelden kunnen ook andere gemeenten weer hun voordeel doen. De mooiste initiatieven worden door een vakjury beloond met de Autodeel Award 2017.

Doet u mee? Laat uw gegevens bij ons achter en ding mee naar de Autodeel Award 2017.

Neem contact met mij op

Zakelijk autodelen: ervaringen bedrijven gevraagd
Niet alleen gemeenten, ook voor bedrijven zijn er mogelijkheden voor autodelen. Voordelen van zakelijk autodelen kunnen zijn: een kleiner wagenpark, meer flexibiliteit voor werknemers of altijd toegang tot een auto indien nodig. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met zakelijk autodelen van uw bedrijf. Wilt u deze ervaring delen op ons symposium? Klik hier. U dingt dan gelijk mee naar titel ‘Zakelijke autodeler van het jaar.

Explosieve stijging autodelen
Het CROW publiceerde op 18 september 2017 de nieuwe landelijke cijfers over autodelen. Dit laat zien dat het aantal deelauto’s weer is toegenomen met maar liefst 23% ten opzichte van 2016. In de vier grote steden van Nederland is de groei het grootst: in de gemeente Amsterdam staan de meeste deelauto’s, gevolgd door gemeente Utrecht. Een overgroot deel hiervan, 86%, is te vinden op carsharing-platforms (peer-to-peer), waar je auto’s kunt huren van particulieren. deze deelvorm van autodelen groeide afgelopen jaar het snelst.

Meer informatie autodelen
Op autodelen.info vindt u meer informatie over autodelen zoals de 15 tips voor gemeenten om autodelen te versnellen. Klik hier voor meer informatie